Speak Up! Aisha & Friends launches training for 2.000 children in Kilifi.

Training in social skills. The curriculum in Kenya does not provide this subject. This is why local organization LIBA through her Dutch partner Learn! Foundation reached out to Aisha & Friends Foundation. The regular school program offers basics such as arithmetic and language skills. For practicing life skills, we will spend time outside of class hours. ‘Practicing skills like standing up for yourself, learning to say ‘no’ and dealing with basic emotions, in a psychological save environment, is important to enter the competitive world with confidence’, Jacqueline Jumbe-Kahura states. During the  Speak Up! training, children, teachers and their communities are introduced to these skills in a creative way.  

From September onwards a training for teachers at four schools  (pilot) in the  Kilifi region will start. It is our intention to extend the program to other schools and counties afterwards. In the first four schools we will impact 2,000 children in the age of 6 to 14. The training is a coproduction is between LIBA and Aisha & Friends Foundation. Aisha & Friends foundation together with Learn! Foundation and Wild Geese Foundation bear the costs of this project.   

Would you like to work with Aisha & Friends on your educational project? Feel free to reach out to Mieke and Alberdine at Info@aishaandfriends.com. Read more about the Speak Up! training at our website!


Training in sociale vaardigheden. Het onderwijsprogramma in Kenia voorziet er niet in. Zo kwam de lokale organisatie LIBA via haar Nederlandse partner Learn! Foundation, terecht bij Aisha & Friends. Het normale schoolprogramma biedt basisvakken als rekenen en taal. Voor het oefenen met  life skills hebben we tijd gezocht buiten de lesuren. ‘In een veilige omgeving oefenen met vaardigheden als opkomen voor jezelf, leren om ‘nee’ te zeggen en het benoemen van basale emoties is belangrijk om met vertrouwen de competitieve wereld in te stappen’ aldus Jacqueline Jumbe-Kahura. Tijdens de Speak Up! training maken kinderen en docenten op een creatieve manier kennis met deze vaardigheden. 

Vanaf september start de training voor docenten van vier scholen (pilot) in de regio Kilifi. Op deze scholen bereiken we met de training zo’n 2.000 kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar. Speak Up! is een coproductie tussen LIBA en Aisha & Friends. De Stichting Aisha & Friends draagt samen met Learn! Foundation en Wilde Ganzen de kosten van dit project.   

Wil jij een bijdrage leveren aan het zelfvertrouwen van deze kinderen? Lees dan hier de mogelijkheden. 

DonateNewsletter